Robert Ďábel

Robert Ďábel

Máte rádi Operu, ale už Vás trochu nudí klasické kousky a rádi byste shlédli něco jiného? Možná byste mohli vyzkoušet představení opery Robert Ďábel v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě.
Hudební partitura
Jedná se o dílo francouzského skladatele německo-židovského původu Giacoma Meyerbeera, které složil v roce 1831. Patří do žánru takzvané grand opery, tedy velké opery, což je žánr, který zpracovává historické téma s početným hereckým i orchestrálním obsazením, baletními čísly a nákladnou výpravou. Zvláště pro Francii byl tento žánr typický, ale setkat se s ním můžeme třeba také v českém prostředí, například Braniboři v Čechách od Bedřicha Smetany jsou typickým příkladem.
Robert Ďábel, zpracovávající milostný příběh normanského vévody Roberta a princezny Isabely. Robertovi nepřeje falešný Robertův přítel intrikán Bertram, který se snaží svého svěřence svrhnout do temnoty. Děj se odehrává ve 12. století na Sicílii.
Interiér divadelního sálu
Ve své době se jednalo o opravdu velmi populární a žádané dílo. Například Chopin se o díle vyjádřil, že se jedná o mistrovský kousek. Dílo téměř upadlo v zapomnění, mimo jiné i pro židovský původ skladatele a pozdější antisemitské nálady ve společnosti.
Jedná se v podstatě o středověkou francouzskou legendu. Eugene Scribe a Casimir Delavigne napsali libreto na motivy legendy.
Původní verze trvala přes čtyři hodiny, což by současný divák asi nebyl schopen ustát a tak současná podoba trvá tři hodiny.
Robert Ďábel byl prvním úspěchem tohoto skladatele v oblasti grand opery. Giacomo Meyerbeer složil ještě celou řadu dalších děl. Určitě mnohé z nich by stály za pozornost.
Velký orchestr
Zkusme zmínit ta nejznámější díla – Jeftův slib, Braniborská brána, Hugenoti, Afričanka, Prorok, Tábor ve Slezsku a další.
Kvůli židovskému původu skladatele byly ovšem v průběhu druhé světové války jeho díla striktně zakázána v Německu a v zemích Německem okupovaných.