Jaké máme možnosti detekce úniku vody

Jaké máme možnosti detekce úniku vody

Každý z nás považuje svůj domov za oázu klidu a bezpečí, za místo, kde můžeme nabrat síly na další náročný pracovní či školní den. Problémem je, že zařízení v našich domácnostech nejsou v žádném případě bezporuchová. A v takovém případě je nutné jednat co nejrychleji.

Jedním z největších problémů, který nás může potkat, je prasknutí či uvolnění vodovodního či odpadního potrubí a s tím spojená vytékající voda. To je ještě zhoršeno tím, že detekce úniku vody, zvláště pokud se nejedná o silný proud, není nijak jednoduchá. Přitom právě zde je potřeba jednat co nejrychleji, abychom předešli závažným následkům.

instalater1

Ty budou zahrnovat samozřejmě zvýšený účet za vodu, ale snadno také může dojít k poškození statiky domu, vlivem podmáčení stěn a zdí, nehledě na vznik plísní, pro které představují vlhké zdi takřka ideální prostředí. Pokud navíc bydlíme v bytě, pak tímto neohrožujeme jen sebe, nýbrž i naše sousedy – a ti si případnou škodu (zcela oprávněně) od nás nechají uhradit.

Jak ale přijít včas na to, že nám voda vytéká, zvláště když, jak již bylo řečeno, to není nic snadného? Pokud je proud větší, pak si toho všimneme brzy, neboť se takřka hned objeví mokré skvrny na zdech a stěnách. Také bude slyšet hučení protékající vody v trubkách. Co ale dělat, pokud je proud menší?

instalater2

Zde my sami prakticky žádné možnosti detekce nemáme. Jistě, určitým vodítkem může být zvuk protékající vody v trubkách, avšak ani ten nemusí být tak výrazný, pokud se jedná o skutečně malé množství. Jaké je tedy řešení?

Tím nejlepším je nechat veškerá potrubí pravidelně prohlédnout kvalifikovaným pracovníkem. Ten má přístroje i znalosti, aby vše zkontroloval. Díky tomu může rozpoznat i drobné poškození dřív, než stihne způsobit nějaký problém.

Ano, za svou práci si rozhodně nechá zaplatit. Věřte však, že vás to vyjde rozhodně levněji, než dlouhodobě unikající, byť drobné, množství vody, a to jak v penězích, tak ve starostech.