Odpouštět znamená starat se o sebe, znamená to osvobodit se od jedovatého jedu – najít ve svém srdci místo, kde se zbavíte nenávisti. To znamená říci si: Odpouštím ti, protože chci být svobodný. Pro mnoho lidí je odpustit někomu újmu, kterou nám způsobil, prostě nemožné. Důvodem je skutečnost, že se mylně interpretujeme to, co skutečně […]